Publications

Here's a compilation of our publications sorted by year and categorized by topic. Click on each title to access the PDF copies: 

Creative Commons License 

(English)

All works, including publications, infographics, and content produced by Ekonsepto, are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial License (CC BY-NC). This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to Ekonsepto.

Key Elements:

For more information about Creative Commons licenses, please visit Creative Commons website.

(Tagalog)

Lahat ng gawa, kabilang ang mga publikasyon, infographics, at nilalaman na likha ng Ekonsepto, ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution-NonCommercial License (CC BY-NC). Ang lisensyang ito ay nagbibigay pahintulot sa mga gumagamit na magdistribute, mag-remix, mag-adapt, at mag-imbak ng materyal sa anumang midyum o format para lamang sa mga hindi-komersyal na layunin, at hangga't may pagkilala sa Ekonsepto.

Mga Pangunahing Elemento:

Sa pag-access at paggamit ng nilalaman mula sa Ekonsepto, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng lisensya ng CC BY-NC.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga lisensya ng Creative Commons, mangyaring bisitahin ang Creative Commons website.

Citation

To cite Ekonsepto's Filipino economic infographics, please use the following format:

[Author Last Name, First Initial.], & [Author Last Name, First Initial.]. ([Year]). [Title of Infographic]. Ekonsepto. Retrieved [Date Accessed], from www.ekonsepto.ph/publications

Example: Dela Cruz, J., & Reyes, M. (2024). Paggamit ng E-Payments sa Pilipinas. Ekonsepto. Retrieved March 13, 2024, from [URL]

The writers names' are available under the icon. If not available, you can just use "Ekonsepto" as the author.